Các bước để được tiêm vắc-xin

Tiêm vắc-xin tại Phòng khám tiêm ngừa cộng đồng của SCHD hoặc các Phòng khám di động:

1. Ch cn đến trc tiếp. Không cần lên lịch hẹn tại bất kỳ địa điểm tiêm ngừa nào của SCHD

2. Tiêm nga ban đầu. SCHD sử dụng vắc-xin Pfizer và Johnson & Johnson (J&J). Để tìm nhà cung cấp đang sử dụng vắc-xin Moderna, hãy truy cập gov.

  1. Phục vụ tiêm mũi vắc-xin Pfizer thứ nhất và thứ hai cho những người từ 5 tuổi trở lên. Phục vụ tiêm mũi vắc-xin Pfizer thứ ba cho những người đủ tiêu chuẩn. Xem Thông tin liều bổ sung.
  2. Vắc-xin J&J một liều được tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên. [xem ghi chú bên dưới*]

 3. Liu tăng cường.

  1. Mọi người từ 12 tuổi trở lên nên tiêm mũi vắc-xin Pfizer tăng cường nếu họ được tiêm mũi vắc-xin Pfizer thứ hai cách đó năm tháng trở lên.
  2. Mọi người từ 18 tuổi trở lên nên tiêm mũi vắc-xin Pfizer tăng cường nếu họ đã được tiêm mũi vắc-xin Moderna thứ hai cách đó năm tháng trở lên hoc nếu họ được tiêm một mũi vắc-xin J&J cách đó hai tháng trở lên.
  3. Các mũi vắc-xin Pfizer tăng cường cũng được tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên. [xem ghi chú bên dưới*]

4. Địa điểm & Đậu xe.

5. Quý v hãy mang theo: Hãy chuẩn bị những thứ sau khi đi tiêm ngừa:

  1. Thẻ tiêm vắc-xin của quý vị hoặc giấy tờ khác về các liều vắc-xin trước đó. Nếu bị thất lạc, hãy yêu cầu các giấy tờ này từ nơi quý vị đã được tiêm vắc-xin. Nhân viên của chúng tôi không thể tra cứu thông tin về liều tiêm ở các tiểu bang khác.
  2. Hoàn thành mẫu đăng ký {Tiếng Anh} {Tiếng Tây Ban Nha} {Tiếng Việt}
  3. Quý vị sẽ không phải cung cấp các mẫu nhận dạng khác.  

*CDC đã cp phép cho vc-xin Pfizer hoc Moderna và liu tăng cường cho vc-xin J&J.