Liều 1 / Mũi Đầu tiên

Nếu quý vị không thể đặt lịch hẹn qua mạng và nếu lịch hẹn còn trống, vui lòng quay số (316) 660-1029 để đặt hẹn qua điện thoại. Tổng đài hoạt động từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu.
Vắc-xin Pfizer có sẵn cho những người từ 12 tuổi trở lên; vắc-xin Johnson & Johnson có sẵn cho những người từ 18 tuổi trở lên.