Thông tin về Vắc-xin

Tài nguyên về Vắc-xin

Tài nguyên của Quận Sedgwick

Khảo sát Cộng đồng về Vắc-xin COVID-19

Cư dân Quận Sedgwick (và những người sống ở phía nam-trung tâm Kansas) được yêu cầu hoàn thành một cuộc khảo sát ẩn danh về việc tiêm chủng COVID-19. Hoàn thành khảo sát trực tuyến kéo dài từ năm đến mười phút tại đây: https://www.surveymonkey.com/r/SCMRVACCINE2

Các câu trả lời khảo sát sẽ giúp Sở Y tế Quận Sedgwick lập kế hoạch cho các hoạt động liên quan tới vắc xin COVID-19. Bộ Y tế đã hợp tác với Trường Y KU - Wichita để tạo ra cuộc khảo sát. Các kết quả cụ thể của khu vực và quận sẽ được phân tích bởi Trường Y khoa KU - Wichita. Đây là cuộc khảo sát vắc xin cộng đồng lần thứ hai. Loại đầu tiên được phân phối vào tháng 11 năm 2020, trước khi có vắc xin.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ Elizabeth Ablah, Ph.D., MPH tại eablah@kumc.edu. Nếu có thắc mắc về quyền của những người tham gia nghiên cứu, bạn có thể liên hệ với Ban Đánh giá Tổ chức KUMC (IRB) theo số 913-588-1240.

Báo cáo Tiêm vắc-xin

Nếu quý vị là nhà cung cấp và đang cung cấp vắc-xin, vui lòng báo cáo trên Mẫu Báo cáo Tiêm vắc-xin

Công trình Nghiên cứu Lâm sàng về Vắc-xin

Nếu quý vị có câu hỏi về vắc-xin và có ảnh hưởng sức khỏe tiềm ẩn, quý vị nên tham khảo ý kiến bác sĩ chăm sóc chính của mình.

Cập nhật Vắc-xin Hàng tuần

Tài nguyên của Tiểu bang 

Tài nguyên Quốc gia 

Tôi đã tiêm vắc-xin COVID-19, tôi cần làm gì tiếp theo?

Tôi có phải tiêm liều vắc-xin thứ hai ở cùng địa điểm không? Nếu tôi chuyển thành phố thì sao?

Quý vị có thể tiêm liều vắc-xin thứ hai ở bất cứ đâu và không cần phải quay lại địa điểm của chúng tôi. Quý vị đã được cấp thẻ CDC khi tiêm liều đầu tiên và nên giữ thẻ này, vì thông tin trong đó sẽ đảm bảo quý vị được tiêm liều thứ hai chính xác.

Làm thế nào để tôi lên lịch cuộc hẹn thứ hai? Cuộc hẹn này có diễn ra ở cùng một địa điểm không?

Tại thời điểm này, SCHD đang làm công tác hậu cần để lập kế hoạch cho các phòng khám vắc-xin trong tương lai. Quý vị sẽ được thông báo khi đến lúc lên lịch cuộc hẹn thứ hai theo cách tương tự như cuộc hẹn đầu tiên (mạng xã hội, tin tức địa phương, trang web SCHD, hãng sở của quý vị, v.v.).

Tôi đã được tiêm liều vắc-xin đầu tiên, nhưng sau đó bị nhiễm vi-rút, vậy khi nào tôi mới có thể tiêm liều thứ hai?

Tuân theo các hướng dẫn thông thường dành cho người có xét nghiệm dương tính và cách ly trong khoảng thời gian thích hợp.  Nếu quý vị cần tiêm liều thứ hai trong thời gian cách ly, hãy đợi cho đến khi hết thời gian cách ly rồi mới tiêm liều thứ hai. Nếu quý vị cần tiêm liều thứ hai sau thời gian cách ly, hãy đến buổi hẹn tiêm liều thứ hai theo lịch như bình thường.