Printable version

Thông tin về Vắc-xin

English Version

  • Thuốc chủng ngừa COVID-19 an toàn, hiệu quả và miễn phí.

  • Vắc xin COVID-19 làm giảm hơn 99% nguy cơ nhập viện hoặc tử vong.

  • Boosters tăng khả năng phòng thủ của chúng ta theo cấp số nhân trước các biến thể mới như Omicron.

  • Tất cả mọi người từ 5 tuổi trở lên đều đủ điều kiện nhận vắc xin COVID-19 miễn phí.