Các địa điểm xét nghiệm COVID-19 của SCHD

Cơ sở lấy mẫu và xét nghiệm của Sở Y tế Quận Sedgwick

SCHD sử dụng hệ thống QLess để giảm thiểu thời gian chờ đợi thực tế tại cơ sở xét nghiệm.Quý vị có thể đăng ký QLess từ nhà, cơ quan hoặc bất cứ đâu. Sau khi quý vị đăng ký, hệ thống QLess sẽ gửi một tin nhắn văn bản đến điện thoại di động của quý vị với các cập nhật về thời gian chờ và thời gian làm xét nghiệm của quý vị. [Các câu hỏi thường gặp về QLess]

Retrieving queue status...
The queue is inactive. Please check back later or locate other testing sites below.
Current Wait Time
XXhr : XXmin
People in Qless Line
XX
or
Text "SC COVID TEST" to 316-215-8313
Last updated: XX
Giờ hoạt động

Ch Nht

12 giờ trưa - 5 giờ chiều 

Th Hai

8 giờ sáng - 5 giờ chiều

Th Ba

8 giờ sáng - 5 giờ chiều

Th Tư

8 giờ sáng - 6 giờ chiều

Th Năm

8 giờ sáng - 5 giờ chiều

Th Sáu

Đóng cửa

Th By

Đóng cửa


Các địa điểm xét nghiệm khác